OBS! ENDRING AV LOKALE 16-21. AUG
OBS! CHANGE OF LOCATION 16-21. AUG


Grunnet mange påmeldinger flytter vi kursene til Sommerveita 6, i 4 etg. tirs 16/8, ons 17/8, tors 18/8 og søn 21/8 https://goo.gl/maps/JbKBUpP9SZ5U63ZE7. Kurset på mandag 15/8 holdes på senteret i Erling skakkes gate 3 som vanlig. Kontakt Kristian 975 24 299 eller Kristin på 462 82 121 dersom du ikke finner frem:)

Due to many signups, we're moving the courses to Sommerveita 6, 4th floor, Tues 16/8, Wed 17/8, Thurs 18/8 and Sun 21/8 https://goo.gl/maps/JbKBUpP9SZ5U63ZE7. The course on Monday 15/8 will be held at the center in Erling skakkes gate 3 as usual. Please contact Kristian on 975 24 299 or Kristin on 462 82 121 if needed :)

Studentuke
Sunn & alkoholfri


Hei alle studenter i Trondheim!
(scroll 👇 for ENGLISH text)

Dere er velkommen til å bli med på en sunn & alkoholfri STUDENTUKE / FADDERUKE 🤩

Det blir mye spennende som skjer hele uka, bli med og opplev:
- 🧘 yoga, meditasjon & indre ro
- sunn vegetarbuffet 🍰 😋
- filmkveld med dypere mening
- ☀️ skogstur & bading
- møte nye venner =)

Alle arrangementene er helt GRATIS og arrangeres av den frivillige studentorganisasjonen 'Mindful Student Trondheim' i samarbeid med 'Trondheim Meditasjon & Yoga'

Sjekk ut alle arrangementene! 👇

PÅMELDING her:
👉 https://bit.ly/studentuke22

Du finner oss på senteret til TMY sentralt i byen,
Erling Skakkes gate 3, 2.etg.

Varmt velkommen 😊 

FILMKVELD med dypere mening | Gratis

Mandag 15/8 kl. 18:00 - 20:00 på senteret til TMY
☘️ Mange ønsker å reise for å "finne seg selv", for å få svaret på spørsmål "hvem er jeg egentlig?". Kanskje har du lurt på dette før, eller kanskje er du nysgjerrig i å bli bedre kjent med deg selv? Denne kvelden viser vi en 30 minutters dokumentar med dyp visdom som gradvis kan fylle livet vårt med mer mening, ro & glede 👌☀️
☘️ Meditasjon hjelper oss å forstå kunnskapen på et dypere plan og for å selv oppleve meningen i vårt eget liv 😌
☘️ Det blir også sunne vegetarisk kaker/snacks og godt selskap til slutt!

VEILEDET meditasjon for indre ro | Gratis

Tirsdag 16/8 kl. 19.00 - 19:45 på senteret til TMY
🌾 Bare slipp alt for en stund. Kjenn ro i et vandrende og urolig sinn. Og en dyp ro i hjertet. Hvil i den roen. Alt du trenger å gjøre er å dukke opp.
🌾 Kurset passer for deg som er helt ny, eller bare ønsker å ta pause i hverdagen og hvile
🌾 Det blir også en kopp te til slutt for de som ønsker 😊

MEDITASJON & dyp avspenning | Gratis introkurs hver onsdag

Onsdag 17/8 kl. 18:00 - 20:00 på senteret til TMY
🌺 Meditasjon gir en dyp indre ro, som mange av oss leter etter. Lær enkle, men effektive teknikker for stressmestring & indre ro. Ta de med deg hjem og opplev effekten selv:)
🌺 Aldri prøvd meditasjon før? Du er ikke alene, de fleste som kommer på kursene er helt nye - så kom som du er:)
🌺 Det blir også te, sunne vegetariske snacks og godt selskap til slutt!

Yoga for Studenter | Gratis 

Torsdag 18/8 kl. 16.00 - 17:15 på senteret til TMY
🌾 Kanskje er du litt nysgjerrig på yoga og ønsker en mykere kropp og mer ro i hodet? Hos oss finner du et avslappet yogastudio, der du kan komme akkurat som du er:)
🌾 Aldri prøvd yoga før? Det går helt fint, her får du god veiledning og tilpasning av alle øvelser etter nivå og dagsform.
🌾 Det blir også en kopp te til slutt, bli kjent med andre som er interessert i yoga:)

TUR I NATUREN, VEGETARBUFFET, MUSIKKMEDITASJON

Søndag 21/8 fra ca kl. 14:00 (mer info kommer senere).
Dersom det blir dårlig vært så møtes vi på senteret for vegetarbuffet og musikkmeditasjon istedenfor så bare å melde seg på uansett=)
🌷 Tur til Estenstaddamenn fra Risvollan gjennom vakker skognatur. Vi tar oss også tid til å oppleve stillheten i naturen. Kanskje noen også har lyst til å bade når vi kommer frem?:)
🌷 Når vi er fremme blir det musikkmeditasjon, en veldig behagelig form for meditasjon som roer sinnet og hjertet.
🌷 Det blir også fruktfest & andre sunne snacks! Ta gjerne med frukt for deling:) Vi koser oss utover kvelden så lenge vi kan!

Student week
Healthy & alcohol free


Hello all students in Trondheim!
Join us for a healthy & alcohol free STUDENT WEEK 🤩 🥳

Chose what you're most interested in and experience:
- yoga, meditation & inner peace 🧘
- vegetarian buffet 🍰😋
- movie night with deeper meaning
- ☀️ hike in nature & swimming
- meet new friends 😊

All events are FREE and are organized by the voluntary student organization 'Mindful Student Trondheim' in collaboration with Trondheim Meditasjon & Yoga.

Check out all the events 👇

SIGNUP here
👉 https://bit.ly/studentuke22

You will find us at TMY's meditation center,
Erling Skakkes gate 3, 2nd floor.

Warmly welcome 😊

_____________________

PROGRAM:

MOVIE NIGHT with deeper meaning | Free
>> Monday 15/8 at 18:00 - 20:00 at TMY's center

☘️ Many people want to travel to "find themselves", to answer the question "who am I really?". Maybe you've wondered about this before, or maybe you're curious about getting to know yourself better? This evening we'll show a 30 minute documentary with deep wisdom that can gradually fill our lives with more meaning, peace & joy 👌
☘️ Meditation helps us to understand the knowledge on a deeper level and to experience the meaning in our own lives 😌 😌
☘️ There will also be healthy vegetarian cake/snacks and good company in the end!

GUIDED MEDITATION for inner peace | Free
>> Tuesday 16/8 at 19:00 - 19:45 at TMY's center
🌾 Just drop everything for a while. Experience calmness in a wandering and restless mind. And a deep peace in the heart. Rest in that feeling. All you have to do is show up.
🌾 The course is for those who are completely new to meditation, or for those who just want a long-awaited break from everyday life just to rest for a moment
🌾 There will be tea in the end for those who want 😊

MEDITATION & deep relaxation | Free introductory course every Wednesday
Wednesday 17/8 at 18:00 - 20:30 at TMY's center
🌺 Meditation provides a deep inner peace, which many of us seek. Learn simple but effective techniques for stress management & inner peace. Take them home with you and see the effect for yourself:)
🌺 Never tried meditation before? You are not alone, most people who come to our courses are completely new - so come as you are 🙂
🌺 There will also be healthy vegetarian cake/snacks and good company in the end!

Yoga for Students | Free
>> Thursday 18/8 at 16.00 - 17:15 at TMY center

🌾 Maybe you're a little curious about yoga, want to relax your body and have some peace of mind? Here you'll find a relaxed yoga studio, where you can come just as you are 🙂
🌾 Never tried yoga before? No worries, here you'll get warm guidance and classes adapted to your level of expertise and how you're feeling that day.
🌾 There will also be a cup of tea at the end, so if you want you can get to know others who are also interested in yoga 🙂

TRIP IN NATURE, VEGETARIAN BUFFET & MUSIC MEDITATION
Sunday 21/8 from around 14:00 (more info will be sent out later). If the weather is not the best, we'll meet up at the center for vegetarian buffet and music meditation so sign up anyway! 😊

🌷 Trip in beautiful nature. Maybe someone also wants to swim when we arrive?:)
🌷 Experience music meditation, a very pleasant form of meditation that calms the mind and heart.
🌷 Tasty vegetarian buffet and healthy vegetarian cakes :) We'll enjoy the evening for as long as we can!

Tromsø Meditasjon

Kontakt oss

Det er bare å skrive eller ringe oss om du lurer på noe som helst, eller så levner du din kontaktinfo til høyre så kommer vi tilbake til deg.

Erling Skakkes gate 3, Trondheim

(+47) 975 24 299

info@tmy.no

Bare å skriv hvis du lurer på noe :)

Skriv til oss:

Made with Mobirise ‌

HTML5 Generator